Tôi có thể mua đăng ký ElfieWorks không?

ElfieWorks là một chương trình sử dụng lao động được cung cấp cho nhân viên và người thân của họ bởi bộ phận nhân sự của công ty. Chúng tôi đã quyết định không bán ElfieWorks cho người dùng cá nhân để tránh giới thiệu chương trình bán hàng cho thiết kế ứng dụng di động của chúng tôi. Mục tiêu duy nhất của ứng dụng Elfie là tối đa hóa các tác động tích cực đến sức khỏe của bạn.