Tuân thủ.

Chúng tôi coi trọng an ninh, pháp luật, đạo đức.

TRÒ CHƠI HÓA SỨC KHỎE

Chúng tôi thưởng cho việc tự giám sát

Tính năng được bác sĩ và bệnh nhân hoan nghênh nhất, là hệ thống khuyến khích của chúng tôi. Chúng tôi phối hợp với các chuyên gia y tế thiết kế tính năng này để thưởng cho các hành vi chăm sóc sức khoẻ tốt, và phù hợp với luật.

Cùng một cơ chế khen thưởng không phân chia tình trạng bệnh
Không có động cơ để nói dối về lượng ma túy
Không thưởng cho việc mua thuốc điều trị
Không thưởng cho việc sử dụng hộp thuốc kỹ thuật số quá mức
Đọc các quy tắc trò chơi hóa của chúng tôi
Hình ảnh cận cảnh của một người phụ nữ cầm điện thoại trong tay và điều hướng trên phần Phần thưởng của ứng dụng Elfie
Tương tác HCP

Quy tắc thực hành IFPMA

Elfie đã chọn tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất: chúng tôi không khuyến khích để các bác sĩ giới thiệu Elfie.

Đọc quy tắc thực hành IFPMA
Thiết bị y tế

Elfie không phải là một thiết bị y tế

Chúng tôi đã chọn không trở thành một thiết bị y tế để duy trì sáng tạo: chúng tôi phát hành các tính năng mới mỗi tháng trong khi các thiết bị y tế cần 12 tháng để mỗi tính năng được phê duyệt.

Elfie không cung cấp chẩn đoán sức khỏe
Elfie không cho phép giám sát từ xa
Elfie không đo lường sức khỏe quan trọng
Quyền riêng tư dữ liệu

Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ dữ liệu của bạn

Người dùng vẫn là chủ sở hữu duy nhất của dữ liệu cá nhân của họ. Elfie chỉ là người giám hộ được bảo đảm. Chúng tôi ẩn danh tất cả những người còn lại.

Đọc Chính sách bảo mật dữ liệu 
Xung đột lợi ích

Chúng tôi cống hiến cho bệnh nhân

Chúng tôi đảm bảo nhân viên và lãnh đạo của chúng tôi chỉ tập trung vào bệnh nhân Elfie. Bất kỳ hoạt động nào khác có khả năng xung đột phải được tuyên bố và giảm thiểu.

Đọc chính sách C.O.I. của chúng tôi
Xung đột lợi ích

Chúng tôi cống hiến cho bệnh nhân

Chúng tôi đảm bảo nhân viên và lãnh đạo của chúng tôi chỉ tập trung vào bệnh nhân Elfie. Bất kỳ hoạt động nào khác có khả năng xung đột phải được tuyên bố và giảm thiểu.

Đọc Chính sách bảo mật dữ liệu 
Điều khoản sử dụng

Chúng tôi giữ cho nó đơn giản

"Con đường dẫn đến địa ngục được mở ra với những ý định tốt đẹp." Elfie không cung cấp bất kỳ ưu đãi tiền tệ nào cho các quan chức tham nhũng, ngay cả khi điều đó có nghĩa là hạn chế tác động xã hội của chúng ta.

Đọc chính sách chống hối lộ của chúng tôi
Nhân viên tuân thủ

Kinh doanh như một lực lượng tốt

Tại Elfie, Giám đốc Bảo mật và Tuân thủ Dữ liệu của chúng tôi nổi tiếng và có thể truy cập 24/7: Jean-Francois Legourd.

Liên hệ với Nhân viên Tuân thủ của Elfie
ỨNG DỤNG ELFIE

Tải xuống miễn phí, ngay hôm nay.