Tôi có thể mua / bán đồng Elfie không

Không. Đồng tiền Elfie không phải là tiền tệ cũng không phải mã thông báo kỹ thuật số. Nó không có giá trị pháp lý hoặc quyền ràng buộc. Nó chỉ nên được sử dụng bởi chính bạn để thúc đẩy bạn chăm sóc sức khỏe của bạn và những người thân yêu của bạn.