Tôi có thể kiếm xu Elfie bằng cách tham gia các sự kiện ngoại tuyến của công ty không?

Có. Đối với các sự kiện của công ty được giới thiệu trên trang chủ của ElfieWorks, dưới những điểm nổi bật, bạn có thể đăng ký sự kiện qua ElfieWorks để kiếm tiền Elfie.