Tôi có thể cập nhật thông tin hồ sơ tài khoản của mình (tên, điện thoại, email) không?

Bạn có thể cập nhật hình đại diện, tên, số điện thoại di động, quốc gia, ngôn ngữ, chiều cao và năm sinh.

Để làm như vậy, vui lòng đi tới Cài đặt > Hồ sơ > chung bằng cách nhấp vào biểu tượng = (hamburger) ở góc trên cùng bên trái (góc trên cùng bên phải cho tiếng Ả Rập) trên Trang chủ. Thông tin duy nhất mà bạn không thể cập nhật là tài khoản email của riêng bạn vì nó là số nhận dạng chính cho tài khoản Elfie của bạn. Để cập nhật email cá nhân của bạn. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.