Tôi có cần kết nối thiết bị của mình để sử dụng ứng dụng không?

Không cần thiết phải kết nối thiết bị để sử dụng Elfie. Tuy nhiên, kết nối thiết bị của bạn với Elfie sẽ có cái nhìn tổng quan toàn diện hơn về dữ liệu sức khỏe của bạn và sẽ giúp bạn có động lực hơn để đạt được các mục tiêu và mục tiêu sức khỏe của mình. Với một thiết bị theo dõi được kết nối với Elfie, bạn sẽ có trải nghiệm phong phú hơn và có nhiều khả năng tiến bộ về sức khỏe hơn.