Làm cách nào để kết nối các thiết bị đeo được của tôi trên Ứng dụng Elfie?

Phải mất một vài bước để kết nối đầy đủ một thiết bị đeo được với Ứng dụng Elfie. Vui lòng kiểm tra các hướng dẫn sau:

1. Chuyển đến góc trên cùng bên trái (góc phải cho tiếng Ả Rập) trên Trang chủ, trên cài đặt (tức là nút bánh hamburger)

2. Cuộn xuống phần "Quyền"

3. Nhấn vào trình theo dõi thể dục

4. Kích hoạt các ứng dụng cho phù hợp (Apple Health trên thiết bị iPhone &; Goggle Fit trên thiết bị Android)