Làm cách nào để quản lý thông báo trong Elfie?

Bạn có thể chỉnh sửa thông báo bất kỳ lúc nào. Elfie có những lời nhắc được thiết kế để giúp bạn tự theo dõi và quản lý sức khỏe của mình. Chuyển đến góc trên cùng bên trái trên Trang chủ, nhấp vào cài đặt (= biểu tượng ở trên cùng bên trái), đi tới Quyền, nhấn vào nút Thông báo để chỉnh sửa khi bạn cho là phù hợp.