Tôi không thể lấy mã OTP của mình từ email / điện thoại di động

1. Vui lòng đảm bảo địa chỉ email / số điện thoại di động của bạn là chính xác.

2. Chờ và nhấp vào gửi lại.

Nếu vấn đề vẫn còn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng nút "Liên lạc" ở cuối trang này.