Tiền Elfie của tôi có hết hạn không?

Cho đến nay không có ngày hết hạn với Elfiecoins của bạn. Tất cả số tiền bạn kiếm được, sẽ được tích lũy vào ví kỹ thuật số của bạn ở góc trên cùng bên trái của ứng dụng.

Điều đó nói rằng, nếu bạn không sử dụng ứng dụng Elfie của mình trong hơn một tháng, sẽ có một hình phạt và bạn có thể mất tiền.