Các yêu cầu phần cứng là gì?

Bạn sẽ cần một điện thoại di động hoặc máy tính bảng để sử dụng Ứng dụng Elfie. Và hệ thống trong phần cứng phải là iOS phiên bản 13 trở lên. Thiết bị Android cần đáp ứng yêu cầu sau:Hệ điều hành Android phiên bản 7.1 trở lên. Hỗ trợ cho Dịch vụ Google Play và Google PlayStore (ví dụ: thiết bị của Huawei không được hỗ trợ). Bên cạnh đó: Tính năng quét sức khỏe có những yêu cầu cụ thể về phần cứng để chạy mượt mà