Tôi có thể chọn những chương trình nào?

Chúng tôi có nhiều chương trình giúp bạn kiểm soát và duy trì sức khỏe của mình.

1. Quản lý căng thẳng

2. Quản lý cân nặng

3. Hoạt động thể chất

4. Cai thuốc lá

5. Quản lý tăng huyết áp

6. Quản lý bệnh tiểu đường

7. Quản lý đau thắt ngực

8. Quản lý thuốc.

Quý vị có thể thiết lập các chương trình trong chương trình sức khỏe của mình.