Ai có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của tôi?

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư dữ liệu của bạn. Elfie là đơn vị kiểm soát dữ liệu và chịu trách nhiệm lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân của từng người dùng theo PDPA, GDPR, HIPAA, KVKK, LGPD và các quy định cụ thể khác của từng quốc gia.

Bạn và chỉ bạn mới có thể quyết định chia sẻ dữ liệu Elfie của mình bằng cách sử dụng tính năng hỗ trợ gia đình hoặc bằng cách cho phép Apple Health hoặc Google Fit truy cập dữ liệu của bạn. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của Elfie có sẵn ở mỗi quốc gia để tìm hiểu thêm, đi tới Cài đặt, (nhấp vào trang cài đặt qua góc trên cùng bên trái (trên cùng bên phải cho tiếng Ả Rập) của nút bánh hamburger) - Nhấp vào chính sách bảo mật trong phần giới thiệu