Tôi có thể nhập dữ liệu từ đồng hồ thông minh của mình vào Elfie không?

Với điều kiện nhà sản xuất đồng hồ thông minh của bạn cho phép, Elfie sẽ vui vẻ thu thập thông tin từ đồng hồ thông minh của bạn. Để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, Elfie kết nối với Apple Health và Google Fit, lần lượt, kết nối với đồng hồ thông minh của bạn.

Tìm hiểu xem thiết bị nào có thể đồng bộ hóa với Apple Health và Google Fit trong bài viết này.