Nghiên cứu Elfie

Tiến hành và xuất bản nghiên cứu y tế tuân thủ và phân tích kinh tế dược phẩm.

Dữ liệu chiều dọc, ẩn danh, chưa ghép nối

Elfie làm việc với các tổ chức khoa học và chuyên gia để thúc đẩy biên giới kiến thức về các bệnh mạn tính hơn nữa.

Y tế địa phương

Hỗ trợ địa phương

Elfie hợp tác với các hiệp hội y tế ở mỗi quốc gia và cung cấp cho họ dữ liệu thế giới thực ẩn danh miễn phí.

Dữ liệu ẩn danh, đạo đức, tuân thủ
Phân tích theo chiều dọc
Bệnh đi kèm và lối sống
Quan hệ đối tác phi thương mại
Y tế công cộng

Tiến hành nghiên cứu trên toàn quốc

Elfie làm việc với các viện nghiên cứu để tiến hành các nghiên cứu bằng chứng trong thế giới thực về các lĩnh vực trị liệu của chúng tôi.

Tập trung vào xuất bản
Tác động kinh tế dược phẩm
Quan hệ đối tác nhiều năm
Tư duy phi lợi nhuận
Khoa học đời sống

Hiểu rõ hơn về chăm sóc mãn tính

Elfie làm việc với các công ty dược phẩm và cung cấp cho họ dữ liệu thế giới thực ẩn danh.

Dữ liệu ẩn danh, đạo đức, tuân thủ
Phân tích theo chiều dọc
Bệnh đi kèm và lối sống
Quan hệ đối tác thương mại

Đọc về các nghiên cứu liên quan đến Elfie

ỨNG DỤNG ELFIE

Tải xuống miễn phí, ngay hôm nay.