Tôi có thể tham gia ElfieWorks bằng email cá nhân của mình không?

Trong khi bạn cần tạo tài khoản Elfie bằng email cá nhân (hoặc ID Google / Apple), bạn phải sử dụng email công việc của mình để kích hoạt các tính năng / chương trình của ElfieWorks.

Nếu chương trình ElfieWorks có sẵn trong tổ chức và quốc gia của bạn, ứng dụng Elfie sẽ nhận ra email công việc của bạn và cấp cho bạn quyền truy cập tự động.