Tôi có thể mất tiền Elfie không?

Có. Mỗi tháng bạn không sử dụng ứng dụng Elfie (tức là không mở nó), bạn sẽ mất tới 50.000 xu.