Tôi có được công nhận cho đóng góp của mình không?

Có. Khi bạn đã quyên góp và nếu bạn không bật tính năng "ẩn tên tôi", tên của bạn sẽ xuất hiện trên "những người tặng gần đây" với tư cách là một trong những người quyên góp. Bạn cũng có thể chia sẻ hành động tốt của mình với bạn bè và / hoặc thành viên gia đình bằng cách nhấp vào nút "chia sẻ ngay bây giờ" tại trang xác nhận hoặc qua góc trên cùng bên phải của trang.