Tôi có cần đồng hồ thông minh để đếm bước chân của mình không?

Không. Điện thoại thông minh của bạn được trang bị cảm biến bước cho phép Apple Health và Google Fit đếm số bước chân của bạn trong ngày. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích người dùng kết nối Elfie với Apple Health hoặc Google Fit.