Áp dụng mỹ phẩm có ảnh hưởng đến độ chính xác của các phép đo quét khuôn mặt không?

Không có gì phải lo lắng! Không, trang điểm thường xuyên không ảnh hưởng đến số đo.