Elfie có bán dữ liệu cá nhân của tôi không?

Chúng tôi không bao giờ bán dữ liệu cá nhân của bạn và chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư dữ liệu. Elfie là đơn vị kiểm soát dữ liệu và chịu trách nhiệm lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân của từng người dùng theo PDPA, GDPR, HIPAA, KVKK, LGPD và các quy định cụ thể khác của từng quốc gia. Vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư của Elfie áp dụng tại mỗi quốc gia để tìm hiểu thêm Đi tới Cài đặt, (nhấp vào trang cài đặt thông qua góc trên cùng bên trái của nút bánh hamburger) - Nhấp vào chính sách bảo mật trong phần giới thiệu (cuộn xuống)