Quét khuôn mặt Elfie có thể chụp được những chỉ số quan trọng nào?

Cảm ơn vì sự thú vị trong công nghệ quét khuôn mặt của chúng tôi. Điều quan trọng là chúng ta phải thừa nhận giá trị của các chương trình chăm sóc sức khỏe. Quét khuôn mặt có thể nắm bắt một số thông tin quan trọng như Sức khỏe, Điểm căng thẳng, HRV, Nhân sự, v.v. Nó có thể đo lường, theo dõi và phân tích mức độ căng thẳng và trình điều khiển của bạn. Tại Elfie, chúng tôi tận dụng công nghệ quét khuôn mặt mới nhất để khuyến khích tự giám sát.

Để tìm hiểu thêm về công nghệ và nghiên cứu Binah.ai, vui lòng truy cập trang web của họ.