Làm cách nào để thay đổi các đơn vị trong Elfie?

Theo mặc định, Elfie chọn các đơn vị thường được sử dụng ở quốc gia của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể tùy chỉnh các đơn vị theo ý thích của mình bất cứ lúc nào. Lịch sử dữ liệu của bạn sẽ được hiển thị trong các đơn vị mới mà không bị ảnh hưởng bởi lỗi.

1. Chuyển đến góc trên cùng bên trái (góc phải đối với tiếng Ả Rập) trên Trang chủ, nhấp vào cài đặt {{= biểu tượng}} > Sức khỏe

2. Nhấp vào "Đơn vị" và chỉnh sửa các đơn vị theo sở thích của bạn.