Làm thế nào tôi có thể nhận được sự hỗ trợ từ một con người?

Trong trường hợp khẩn cấp y tế, vui lòng tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Elfie cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho ứng dụng của nó. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu sau.