Làm cách nào để mời bạn bè / người thân đến Elfie?

Bạn có thể mời bạn bè và người thân của mình đến Elfie bằng cách sử dụng một lời mời đặc biệt sẽ giúp bạn kiếm thêm một vài xu hoặc chỉ cần yêu cầu họ tìm kiếm "Elfie" trong Appstore / Playstore.

Cách mời bạn bè: Truy cập trang chủ ứng dụng Elfie. Trong phần Đánh dấu (bên dưới kế hoạch của bạn), nhấp vào thẻ "Mời bạn bè". Nếu bạn muốn giúp một người bạn / người thân theo dõi sức khỏe của họ và kiếm được một vài xu, bạn có thể sử dụng tính năng hỗ trợ gia đình.