Làm thế nào tôi có thể hỗ trợ / theo dõi sức khỏe của người thân / bạn bè với Elfie?

Nếu bạn muốn giúp một người bạn / người thân theo dõi sức khỏe của họ và kiếm được một vài xu, bạn có thể sử dụng tính năng hỗ trợ gia đình. Truy cập trang chủ ứng dụng Elfie. Trong phần Đánh dấu (bên dưới gói của bạn), nhấp vào thẻ "Hỗ trợ gia đình". Bạn cũng có thể tìm thấy liên kết lời mời hỗ trợ gia đình trong trang Sức khỏe của Elfie ở trên cùng, cùng với "Sức khỏe của tôi"