Làm cách nào để sử dụng đồng Elfie của tôi?

Bạn có thể sử dụng đồng Elfie của mình để đổi phần thưởng và / hoặc tặng chúng cho một tổ chức từ thiện. Chuyển đến tab Phần thưởng của ứng dụng Elfie để kiểm tra các phần thưởng và tổ chức từ thiện mới nhất có sẵn ở quốc gia của bạn.