Làm cách nào để kích hoạt các tính năng của ElfieWorks?

Các tính năng của ElfieWorks được cung cấp bởi chủ lao động của bạn cho tất cả nhân viên và người thân của họ.

Để kích hoạt các tính năng của ElfieWorks, chỉ cần làm theo các bước sau:

Đối với người dùng lần đầu:

1. Tạo tài khoản Elfie bằng cách tải xuống ứng dụng Elfie trên điện thoại di động cá nhân của bạn.

2. Đăng ký vào Ứng dụng Elfie bằng tài khoản Apple / Google của bạn hoặc các tài khoản email khác  

3. Chọn phiên bản Ứng dụng - Nhấn vào "ElfieWorks" > Nhập email công việc của bạn để kích hoạt ElfieWorks > nhận mã xác minh qua email công việc của bạn.

4. Bạn đã sẵn sàng, hãy làm theo các bước được hướng dẫn để lập kế hoạch sức khỏe của riêng bạn và chào đón bạn lên tàu!

Người dùng ứng dụng Elfie hiện tại:

1. Đi tới cài đặt

2. Nhấp vào Phiên bản

3. Chọn "ElfieWorks"

4. Thêm email công việc của bạn

5. Vào hộp thư đến email công việc để lấy mã gồm 4 chữ số (Mật khẩu dùng một lần - OTP)

6. Nhập mã gồm 4 chữ số (OTP)

7. Tận hưởng các tính năng đã mở khóa!