Làm cách nào để thay đổi tình trạng sức khỏe của tôi?

Để chỉnh sửa tình trạng sức khỏe của bạn, vui lòng:

1. Chuyển đến góc trên cùng bên trái (góc phải cho tiếng Ả Rập) Trang chủ, nhấp vào cài đặt {{= icon}} > Sức khỏe

2. Nhấn vào "Tình trạng sức khỏe" và bật các điều kiện mà bạn muốn theo dõi (liên quan đến trao đổi chất hoặc nghiện hoặc những người khác)

3. Bạn đã sẵn sàng với một chương trình sức khỏe cập nhật!