Làm cách nào để kiểm tra xem tôi có đủ điều kiện tham gia vòng quay may mắn hay không?

Chuyển đến phần thưởng chạm vào ElfieWorks và tab trên "Chơi" và bạn sẽ thấy bánh xe may mắn trong trang này