Làm cách nào để kiểm tra xem tôi có đủ điều kiện tham gia rút thăm may mắn hay không?

Để đủ điều kiện tham gia rút thăm may mắn hàng tháng, bạn phải mở ứng dụng Elfie vào 7 ngày khác nhau trong tháng dương lịch.