Làm cách nào để kết nối thiết bị huyết áp / huyết áp của tôi với Ứng dụng Elfie?

Elfie kết nối với hai thiết bị từ thương hiệu OMRON: HEM-6232T và HEM-7156T.

Cảm ơn bạn đã nỗ lực để hiểu rõ hơn về sức khỏe của mình! Sẽ chỉ mất vài phút để làm theo hướng dẫn bên dưới để kết nối thiết bị của bạn:

1. Chuyển đến góc trên cùng bên trái (góc phải đối với tiếng Ả Rập) trên Trang chủ, nhấp vào "Cài đặt" {{= biểu tượng}} - "Quyền" - "Thiết bị Bluetooth"

2. Kết nối thiết bị OMRON của bạn

3. Nhấp vào "OK" khi bạn thấy cửa sổ bật lên với thông báo "Elfie" Muốn sử dụng Bluetooth

4. Kết nối và ghép nối thiết bị mới

5. Chọn thiết bị của bạn và nhấp vào "Tiếp tục"

6. Ghép nối thiết bị này. Bây giờ bạn đã kết nối!