Làm cách nào để đếm số bước của tôi?

Chúng tôi sẽ đồng bộ hóa dữ liệu của bạn từ Apple Health (thiết bị iPhone) hoặc Google Fit (thiết bị Android). Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã cấp cho Elfie quyền truy cập vào Apple Health / Google Fit của mình.

Phải mất một vài bước để hoàn tất kết nối giữa Apple Health và Ứng dụng Elfie. Vui lòng xem hướng dẫn sau:

1. Chuyển đến góc trên cùng bên trái (góc phải cho tiếng Ả Rập) trên Trang chủ, nhấp vào cài đặt {{= biểu tượng}}

2. Cuộn xuống phần "Quyền"

3. Nhấn vào trình theo dõi thể dục

4. Bật Apple Health trên thiết bị iOS.

Thiết bị Android - Google FitNó mất một vài bước để hoàn tất kết nối từ Google Fit đến Ứng dụng Elfie. Vui lòng xem hướng dẫn sau:

1. Chuyển đến góc trên cùng bên trái (góc phải đối với tiếng Ả Rập) trên Trang chủ, nhấp vào cài đặt {{= biểu tượng}}

2. Cuộn xuống phần "Quyền"

3. Nhấn vào trình theo dõi thể dục

4. Bật Goggle Fit trên thiết bị Android.