Làm cách nào để xóa tài khoản của tôi?

Để xóa tài khoản của mình, bạn cần phải:

1. Chuyển đến góc trên cùng bên trái trên Trang chủ, nhấp vào cài đặt (= biểu tượng) > Điều khoản chung

2. Nhấn vào "Tài khoản &; dữ liệu" > "Xóa tài khoản Elfie của tôi"

3. Chọn lý do bạn muốn xóa tài khoản của mình

4. Xác nhận xóa tài khoản của bạn. Chúng tôi rất tiếc khi thấy bạn rời đi, nhưng bạn có thể tham gia lại với chúng tôi bất cứ lúc nào!