Làm cách nào để chỉnh sửa thuốc của tôi?

Để chỉnh sửa thuốc đang hoạt động:

1. Đi tới Thuốc của tôi và nhấn vào thuốc của bạn > Nhấn vào "Chỉnh sửa"

2. Chỉnh sửa thông tin thuốc và nhấp vào lưu

3. Hoặc bạn có thể đình chỉ thuốc