Làm cách nào để tham gia rút thăm may mắn trên Ứng dụng Elfie?

Bạn có thể xem hoạt động rút thăm may mắn khi nhấn vào "Phần thưởng" > "Chơi".