Làm cách nào để tham gia vào vòng quay may mắn?

Bạn sẽ được cấp một cơ hội để quay nếu bạn hoàn thành 3 mục trong chương trình sức khỏe của mình (tức là trên trang chủ của Ứng dụng Elfie), mỗi tuần. Ví dụ: bạn quét khuôn mặt, cung cấp đầu vào về các chỉ số sức khỏe của bạn, uống thuốc, đồng hồ các bước của bạn, v.v.