Làm thế nào để báo cáo một tác dụng phụ?

Rất tiếc, tính năng này hiện đang được cải tiến. Vui lòng Liên hệ với chúng tôi (liên kết) với thuốc mà bạn có tác dụng phụ với thông tin sau:1. Tên của meds2. Tần suất nạp3. Điều trị tình trạng4. Hội chứng tác dụng phụ