Ứng dụng Elfie có sẵn bằng những ngôn ngữ nào?

Chúng tôi có hơn 10 ngôn ngữ mà bạn có thể chọn để điều hướng ứng dụng. Chuyển đến góc trên cùng bên trái (bên phải đối với tiếng Ả Rập) trên Trang chủ, dưới Cài đặt chung, nhấn vào nút ngôn ngữ và chọn ngôn ngữ bạn muốn. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn yêu cầu một ngôn ngữ mới hoặc cung cấp hỗ trợ để dịch ứng dụng của chúng tôi sang ngôn ngữ của bạn.