Elfie có thể đồng bộ hóa với những ứng dụng nào?

Elfie được kết nối với cả Apple Health cho thiết bị iOS và Google Fit cho thiết bị Android.

Vui lòng kiểm tra bài viết của chúng tôi "Làm cách nào để kết nối với Apple Health / Google Fit" để đồng bộ hóa ứng dụng Elfie của bạn.