Tính năng thuốc / hộp thuốc làm gì?

Hộp thuốc Elfie là một lời nhắc nhở uống thuốc và nạp lại. Chỉ với 2 cú nhấp chuột, bạn có thể tìm thấy thuốc của mình từ danh sách 4 triệu loại thuốc và đặt lời nhắc hàng ngày.