Chương trình sức khỏe của tôi (kế hoạch tự theo dõi) là gì?

Chương trình bảo hiểm y tế của tôi là một cách tiếp cận có cấu trúc để liên tục theo dõi và đánh giá các hành vi, thói quen hoặc thông số sức khỏe của chính quý vị. Nó được thiết kế để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình và giữ cho sức khỏe của bạn đi đúng hướng để duy trì lối sống và phúc lợi lành mạnh hơn.