Sự khác biệt giữa AI COACH và tính năng TALK TO US là gì?

Cảm ơn bạn đã thể hiện sự quan tâm đến chương trình huấn luyện của chúng tôi. Có 2 chế độ dịch vụ huấn luyện có sẵn cho tất cả người dùng Elfie.

1.AI huấn luyện - bạn sẽ nhận được video huấn luyện viên AI hoặc bạn có thể gửi tin nhắn văn bản cho huấn luyện viên AI

2. Huấn luyện con người - bạn có thể gửi tin nhắn văn bản cho Huấn luyện viên Elfie hoặc lên lịch cuộc gọi miễn phí đến một trong những huấn luyện viên Elfie của chúng tôi.