Những thiết bị nào có thể đồng bộ hóa với Apple Health và Google Fit?

Đây là quyết định của các nhà sản xuất smartwatch. Dưới đây là phân tích mới nhất của chúng tôi.

Đối với người dùng iOS (Apple Health):

 • Apple Watch: Có. Trực tiếp trên Apple Health.
 • Đồng hồ Google Pixel: Không.
 • Google Fitbit: Không.
 • Samsung Watch: Không có khả năng. Có thể ghép nối nhưng hầu hết người dùng báo cáo rằng ứng dụng Galaxy Watch và ứng dụng Samsung Health không thực sự gửi bất kỳ dữ liệu sức khỏe nào đến Apple Health coi thường việc được ghép nối.
 • Huawei Watch: Có thông qua ứng dụng Huawei Health.
 • Garmin Watch: Có qua ứng dụng Garmin Connect.
 • Đồng hồ Xiaomi: Có thông qua ứng dụng Mi Fit.
 • Polar Watch: Có thông qua ứng dụng Polar Flow.

Đối với người dùng Android (Google Fit):

 • Apple Watch: Không.
 • Đồng hồ Google Pixel: Có. Trực tiếp trên Google Fit.
 • Google Fitbit: Không.
 • Samsung Watch: Không.
 • Huawei Watch: Không.
 • Đồng hồ Garmin: Không.
 • Đồng hồ Xiaomi: Không.
 • Polar Watch: Có qua ứng dụng Polar Flow / Beat.

Nếu nhà sản xuất đồng hồ thông minh không cho phép Apple Health và Google Fit thu thập dữ liệu từ thiết bị của bạn. Bạn có thể cho phép Apple Health và Google Fit theo dõi trực tiếp các bước của mình. Hãy nhớ mang theo điện thoại bên mình để số bước chân của bạn được tính.