Tại sao tôi nhận được tin nhắn video từ huấn luyện viên Elfie?

Tin nhắn video cung cấp tổng quan về chương trình sức khỏe tự theo dõi ở Elfie. Người dùng mới tham gia hoặc đang hoạt động trên Elfie sẽ nhận được tin nhắn video hàng tháng để giúp họ duy trì sự tham gia và có động lực.