Tại sao tôi cần internet để sử dụng Elfie?

Trên thực tế, Elfie có thể được sử dụng mà không cần internet với giới hạn. Dưới đây là danh sách các hoạt động yêu cầu kết nối internet:

- Tải xuống / cập nhật ứng dụng Elfie

- Tạo / đăng nhập vào tài khoản của bạn

- Lưu dữ liệu cá nhân của bạn

- Tải trên 10 bài viết

- Phần thưởng làm mới

- Sử dụng các tính năng quét khuôn mặt / cơ thể

- Tìm kiếm thư viện thuốc 4mn+

- Truy cập dữ liệu lịch sử sau vài tuần

- Đổi thưởng/tặng cho tổ chức từ thiện

- Sử dụng huấn luyện viên AI của chúng tôi (văn bản và video)

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng Elfie mà không cần internet (vui lòng không lưu dữ liệu cá nhân của bạn trên đám mây trong thời gian chờ đợi):

- Bổ sung sinh lực và lượng thuốc

- Thu thập tiền xu

- Xem bài viết và phần thưởng

- Xem dữ liệu lịch sử

- Cập nhật kế hoạch và hồ sơ của bạn

- Cập nhật thuốc