COO

Jean-Francois Legourd

Cựu giám đốc kỹ thuật số samsung và cựu giám đốc chiến lược Singtel.