Đạo đức và quy tắc trò chơi hóa của chúng tôi

Elfie gamification tuân theo các nguyên tắc và quy tắc đạo đức nghiêm ngặt để khuyến khích tự giám sát. Chúng tôi thực sự vui vẻ.

Xuất bản lần đầu 2022-02-01

Ngày cập nhật: 2024-03-14

Bài viết này trình bày chi tiết các quy tắc, nguyên tắc và điều khoản xung quanh đồng xu Elfie và các hoạt động được trò chơi hóa có sẵn cho người dùng trong ứng dụng chăm sóc sức khỏe "Elfie". 

1. NGUYÊN TẮC & QUY TẮC

1.1. Nguyên tắc trò chơi hóa

Có 4 nguyên tắc đạo đức mà Elfie gamification tuân theo:

 1. Tham gia miễn phí: không cần phải mua bất cứ thứ gì để tham gia vào bất kỳ hoạt động nào được trò chơi hóa.
 2. Khuyến khích tự giám sát và các hành vi lành mạnh: mỗi hoạt động được trò chơi hóa phải khuyến khích tự theo dõi (ví dụ: theo dõi chỉ số sinh tồn, lượng điều trị / báo cáo bỏ qua) hoặc khuyến khích lối sống lành mạnh (ví dụ: hoạt động thể chất, cai thuốc lá, ngủ, giáo dục...). Cả phần thưởng tích cực (kiếm xu) và phần thưởng âm (mất xu) đều góp phần khuyến khích việc tự giám sát. 
 3. Không cần gian lận: không cần phải nói dối (ví dụ: mức độ quan trọng, lượng thuốc) để được thưởng vì Elfie thưởng cho sức sống bình thường / tăng cao và thuốc uống / bỏ qua như nhau.
 4. Không cần phải giả mạo: mỗi người dùng có thể kiếm được cùng một lượng tiền xu (ví dụ: lên đến 40.000 / tháng), bất kể họ có hay không mắc bệnh mãn tính hoặc mục tiêu sức khỏe.
1.2. Về bản chất của tiền Elfie

Đồng tiền Elfie tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt để đảm bảo rằng nó không được phân loại là tiền thật hoặc phải tuân theo các quy định tài chính.

 • Không thể quy đổi: Tiền Elfie không thể được trao đổi thành tiền thật, tiền điện tử hoặc bất kỳ công cụ tài chính nào. Chúng chỉ có thể được sử dụng để đổi phần thưởng trong ứng dụng.
 • Chỉ sử dụng nội bộ: Đồng Elfie có thể được sử dụng độc quyền trong hệ sinh thái của ứng dụng. Chúng không thể được chuyển nhượng cho người dùng khác bên ngoài môi trường của ứng dụng hoặc có thể trao đổi trên các nền tảng bên ngoài.
 • Không có giá trị trong thế giới thực: Đồng tiền Elfie không có giá trị trong thế giới thực và nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng hoặc mức độ tương tác trong ứng dụng.
 • Điều khoản sử dụng rõ ràng: Bao gồm một phần chi tiết trong điều khoản dịch vụ hoặc thỏa thuận người dùng của ứng dụng nêu rõ việc sử dụng, mua lại và giới hạn của đồng tiền ứng dụng. Elfie đảm bảo người dùng đồng ý với các điều khoản này trước khi kiếm và sử dụng tiền xu.
 • Không sử dụng ngôn ngữ tài chính: Elfie hạn chế sử dụng các thuật ngữ tài chính như "đầu tư", "lợi nhuận" hoặc "lợi nhuận" khi mô tả việc mua lại hoặc sử dụng tiền ứng dụng. Điều này giúp ngăn ngừa những quan niệm sai lầm về bản chất của tiền ảo.
 • Phân phối và mua lại có kiểm soát: Elfie duy trì toàn quyền kiểm soát cách phân phối tiền ứng dụng và những gì chúng có thể được đổi.
 • Không có giao dịch bên ngoài: Elfie cấm bán, giao dịch hoặc chuyển nhượng tiền ứng dụng bên ngoài nền tảng ứng dụng. Điều này có thể được thực thi thông qua các biện pháp kỹ thuật và được nêu rõ ràng trong điều khoản dịch vụ của bạn.
1.3. Kiếm tiền

Tiền Elfie chủ yếu có thể kiếm được bằng cách hoàn thành các hành động tự giám sát hoặc các hoạt động lành mạnh:

 • Bước vào sinh lực;
 • Theo dõi việc tuân thủ thuốc (hoặc thiếu);
 • Hoạt động thể chất (các bước, đốt cháy calo);
 • Giáo dục (bài viết, câu đố);
 • Khuyến khích bạn bè và gia đình theo dõi sức khỏe của họ với Elfie.

Tiền xu Elfie cũng có thể kiếm được dưới dạng giải thưởng trong các thử thách thúc đẩy sức khỏe (xem phần "chơi" bên dưới).

1.4. Đốt coin

Tiền Elfie có thể được sử dụng để đổi phần thưởng (xem phần "Đổi" bên dưới) hoặc các mục tiêu từ thiện (xem phần "Đóng góp" bên dưới).

2. PHẦN "CHƠI"

Như đã đề cập ở trên, tất cả người dùng đều có quyền truy cập miễn phí vào các thử thách khuyến khích tự theo dõi, lối sống lành mạnh và giáo dục sức khỏe.

2.1. Rút thăm may mắn
 • Quy tắc:
  • Bất kỳ người dùng nào mở ứng dụng Elfie vào 7 ngày khác nhau trong khoảng thời gian đủ điều kiện (thường là một tháng dương lịch) sẽ đủ điều kiện rút thăm.
  • Việc rút thăm sẽ diễn ra ngay lập tức vào cuối giai đoạn vòng loại và thuật toán rút thăm sẽ chọn ngẫu nhiên một hoặc một số người chiến thắng tùy thuộc vào cấu hình rút thăm. 
 • Loại giải thưởng:
  • Phiếu quà tặng miễn phí hoặc giải thưởng vật lý miễn phí hoặc dịch vụ miễn phí.
  • Giá trị vượt trội so với 200 đô la, không có giới hạn trên về lý thuyết, nhưng trong thực tế dưới 10.000 đô la hiện tại. 
  • Ví dụ: phiếu mua hàng Decathlon $400, phiếu mua hàng Expedia trị giá $300, cân thông minh Omron/Withings.
 • Nhà tài trợ của giải thưởng:một số văn bản
  • Elfie.
 • Quy trình đổi quà:
  • Giao hàng thực tế:
   1. Elfie thu thập chi tiết giao hàng từ người chiến thắng (do người dùng gửi trong ứng dụng hoặc nhận được qua email / điện thoại liên lạc giữa nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi và người dùng);
   2. Elfie mua hàng hóa / dịch vụ / thẻ từ công ty con địa phương của người bán tại quốc gia nơi người dùng sinh sống;
   3. Elfie giao hàng hóa / dịch vụ / thẻ trực tiếp hoặc thông qua các dịch vụ chuyển phát nhanh địa phương.
  • Giao hàng kỹ thuật số (đối với phiếu giảm giá trực tuyến / thẻ tiền mặt trực tuyến): một số văn bản
   1. Elfie chia sẻ phiếu giảm giá hoặc thẻ tiền mặt với người chiến thắng qua email hoặc trong ứng dụng.
 • Giải thưởng có sẵn:
  • Đối với các giải thưởng dành riêng cho từng quốc gia, Elfie đảm bảo rằng các giải thưởng có sẵn ở quốc gia đó và có thể mua một phần hoặc toàn bộ hàng tồn kho để đảm bảo giao hàng nhanh chóng.
  • Đối với các giải thưởng toàn cầu, Elfie đảm bảo rằng các giải thưởng có sẵn dễ dàng (thương hiệu nổi tiếng).
  • Số lượng giải thưởng hạn chế đảm bảo rằng Elfie có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ của mình. 
  • Người dùng phải nhận giải thưởng trong vòng 90 ngày kể từ ngày rút thăm.
2.2. Thử thách bước chân
 • Quy tắc:
  • Bất kỳ người dùng nào thực hiện một số bước nhất định (hay còn gọi là mục tiêu bước) trong khoảng thời gian đủ điều kiện (thường là một tháng dương lịch) sẽ đủ điều kiện để rút thăm.
  • Các bước phải được đồng bộ hóa qua Apple Health hoặc Google Fit hoặc sử dụng cảm biến điện thoại.
  • Việc rút thăm sẽ diễn ra ngay lập tức vào cuối giai đoạn vòng loại và thuật toán rút thăm sẽ chọn ngẫu nhiên một hoặc một số người chiến thắng tùy thuộc vào cấu hình rút thăm. 
  • Thử thách bước có thể phân bổ một số lượng tiền Elfie nhất định cho tất cả những người tham gia đủ điều kiện.
 • Loại giải thưởng:
  • Phiếu quà tặng miễn phí hoặc giải thưởng vật lý miễn phí hoặc dịch vụ miễn phí.
  • Giá trị vượt trội so với 200 đô la, không có giới hạn trên về lý thuyết, nhưng trong thực tế dưới 10.000 đô la hiện tại. 
  • Ví dụ: phiếu mua hàng Decathlon $400, phiếu mua hàng Expedia trị giá $300, cân thông minh Omron/Withings.
 • Đơn vị tài trợ giải thưởng:
  • Elfie.
 • Quy trình đổi quà:
  • Giao hàng thực tế:
   1. Elfie thu thập chi tiết giao hàng từ người chiến thắng (do người dùng gửi trong ứng dụng hoặc nhận qua email / điện thoại liên lạc giữa nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi và người dùng)
   2. Elfie mua hàng hóa / dịch vụ / thẻ từ công ty con địa phương của người bán tại quốc gia nơi người dùng sinh sống;
   3. Elfie giao hàng hóa / dịch vụ / thẻ trực tiếp hoặc thông qua các dịch vụ chuyển phát nhanh địa phương.
  • Giao hàng kỹ thuật số (đối với phiếu giảm giá trực tuyến / thẻ tiền mặt trực tuyến): một số văn bản
   1. Elfie chia sẻ phiếu giảm giá hoặc thẻ tiền mặt với người chiến thắng qua email hoặc trong ứng dụng.
 • Giải thưởng có sẵn:
  • Đối với các giải thưởng dành riêng cho từng quốc gia, Elfie đảm bảo rằng các giải thưởng có sẵn ở quốc gia đó và có thể mua một phần hoặc toàn bộ hàng tồn kho để đảm bảo giao hàng nhanh chóng.
  • Đối với các giải thưởng toàn cầu, Elfie đảm bảo rằng các giải thưởng có sẵn dễ dàng (thương hiệu nổi tiếng).
  • Số lượng giải thưởng hạn chế đảm bảo rằng Elfie có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ của mình. 
  • Người dùng phải nhận giải thưởng trong vòng 90 ngày kể từ ngày rút thăm.
2.3. Thử thách tiền xu
 • Quy tắc:
  • Bất kỳ người dùng nào kiếm được một số xu nhất định (hay còn gọi là mục tiêu tiền xu) trong khoảng thời gian đủ điều kiện (thường là một tháng dương lịch) sẽ đủ điều kiện để rút thăm.
  • Tiền xu phải kiếm được bằng cách hoàn thành các mục của kế hoạch tự giám sát nằm trên trang chủ của ứng dụng Elfie. Tiền kiếm được bằng cách giới thiệu, bài viết hoặc giải thưởng không đủ điều kiện hướng tới mục tiêu xu.
  • Việc rút thăm sẽ diễn ra ngay lập tức vào cuối giai đoạn vòng loại và thuật toán rút thăm sẽ chọn ngẫu nhiên một hoặc một số người chiến thắng tùy thuộc vào cấu hình rút thăm. 
 • Loại giải thưởng:
  • Phiếu quà tặng miễn phí hoặc giải thưởng vật lý miễn phí hoặc dịch vụ miễn phí
  • Giá trị vượt trội so với 200 đô la, không có giới hạn trên về lý thuyết, nhưng trong thực tế dưới 10.000 đô la hiện tại. 
  • Ví dụ: phiếu mua hàng Decathlon $400, phiếu mua hàng Expedia trị giá $300, cân thông minh Omron/Withings
 • Đơn vị tài trợ giải thưởng:
  • Elfie.
 • Quy trình đổi quà:
  • Giao hàng thực tế:
   1. Elfie thu thập chi tiết giao hàng từ người chiến thắng (do người dùng gửi trong ứng dụng hoặc nhận được qua email / điện thoại liên lạc giữa nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi và người dùng);
   2. Elfie mua hàng hóa / dịch vụ / thẻ.
   3. Elfie giao hàng hóa / dịch vụ / thẻ trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh.
  • Giao hàng kỹ thuật số (đối với phiếu giảm giá trực tuyến / thẻ tiền mặt trực tuyến): một số văn bản
   1. Elfie chia sẻ phiếu giảm giá hoặc thẻ tiền mặt với người chiến thắng qua email hoặc trong ứng dụng.
 • Giải thưởng có sẵn:
  • Đối với các giải thưởng dành riêng cho từng quốc gia, Elfie đảm bảo rằng các giải thưởng có sẵn ở quốc gia đó và có thể mua một phần hoặc toàn bộ hàng tồn kho để đảm bảo giao hàng nhanh chóng.
  • Đối với các giải thưởng toàn cầu, Elfie đảm bảo rằng các giải thưởng có sẵn dễ dàng (thương hiệu nổi tiếng).
  • Số lượng giải thưởng hạn chế đảm bảo rằng Elfie có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ của mình. 
  • Người dùng phải nhận giải thưởng trong vòng 90 ngày kể từ ngày rút thăm.
2.4. Vòng quay may mắn
 • Quy tắc:
  • Bất kỳ người dùng nào hoàn thành ít nhất 3 mục trong kế hoạch tự giám sát của mình sẽ kiếm được 1 vòng quay miễn phí của bánh xe.
  • Elfie có thể cấp một vòng quay miễn phí để khuyến khích người dùng có nguy cơ tự giám sát "thả xuống".
  • Vòng quay giải thưởng được chia thành 6 đến 8 lát với xác suất khác nhau và giải thưởng khác nhau trên mỗi lát; Khi kết thúc vòng quay, bánh xe sẽ dừng lại trên một lát và tiết lộ giải thưởng tương ứng.
 • Loại giải thưởng:
  • Giải thưởng cao nhất là một món quà vật chất có giá trị (ví dụ: iphone, xe đạp...)
  • 5.000 hoặc 20.000 đồng Elfie
  • Một vòng quay miễn phí khác
  • Thua / không thắng 
 • Đơn vị tài trợ giải thưởng:
  • Elfie.
 • Quy trình đổi quà:
  • Giao hàng thực tế:
   1. Elfie thu thập chi tiết giao hàng từ người chiến thắng (do người dùng gửi trong ứng dụng hoặc nhận được qua email / điện thoại liên lạc giữa nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi và người dùng);
   2. Elfie mua hàng hóa / dịch vụ / thẻ.
   3. Elfie giao hàng hóa / dịch vụ / thẻ trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh.
  • Giao hàng kỹ thuật số (đối với phiếu giảm giá trực tuyến / thẻ tiền mặt trực tuyến): một số văn bản
   1. Elfie chia sẻ phiếu giảm giá hoặc thẻ tiền mặt với người chiến thắng qua email hoặc trong ứng dụng.
 • Giải thưởng có sẵn:
  • Đối với các giải thưởng dành riêng cho từng quốc gia, Elfie đảm bảo rằng các giải thưởng có sẵn ở quốc gia đó.
  • Đối với các giải thưởng toàn cầu, Elfie đảm bảo rằng các giải thưởng có sẵn dễ dàng (thương hiệu nổi tiếng).
  • Số lượng giải thưởng hạn chế đảm bảo rằng Elfie có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ của mình. 
  • Người dùng phải nhận giải thưởng trong vòng 90 ngày kể từ ngày rút thăm.
2.5. Bài kiểm tra tốc độ
 • Quy tắc:
  • Tất cả người dùng có thể tham gia bài kiểm tra tốc độ một lần trong khoảng thời gian có sẵn (thường là 1 tuần).
  • Người dùng phải trả lời đúng tất cả các câu hỏi (thường là 5 đến 10) để đủ điều kiện.
  • Người dùng trả lời đúng tất cả các câu hỏi có thể giành được một lượng tiền Elfie nhất định.
  • (Những) người dùng trả lời đúng tất cả các câu hỏi béo nhất sẽ giành được giải thưởng đặc biệt.
 • Loại giải thưởng:
  • Một lượng tiền Elfie (lớn) nhất định.
 • Nhà tài trợ giải thưởng:
  • Elfie.
 • Quy trình đổi quà:
  • Đồng Elfie sẽ được tự động ghi có vào ví Elfie của người dùng.
2.6. Thẻ cào (vệt)
 • Quy tắc:
  • Tất cả người dùng đều có thể tham gia vào chuỗi này.
  • Người dùng kết nối hàng ngày trong một số ngày nhất định (ví dụ: 3, 7, 10, 14, 21...) có thể giành được giải thưởng đặc biệt (tiền xu hoặc huy hiệu Elfie)
 • Loại giải thưởng:
  • Một lượng tiền Elfie nhất định.
 • Nhà tài trợ giải thưởng:
  • Elfie.
 • Quy trình đổi quà:
  • Đồng Elfie sẽ được tự động ghi có vào ví Elfie của người dùng.

3. PHẦN "ĐỔI"

Như đã đề cập trước đây, tất cả người dùng có thể đổi tiền Elfie của họ thành phần thưởng do Elfie cung cấp. Những phần thưởng này được Elfie mua hoặc có nguồn gốc từ các thương hiệu được chọn.

3.1. Phần thưởng chớp nhoáng
 • Quy tắc:
  • Phần thưởng flash có thể được đổi bằng tiền Elfie.
  • Phần thưởng flash chỉ có sẵn trong một khoảng thời gian ngắn (ví dụ: 8, 12 hoặc 24 giờ).
  • Phần thưởng không thể bị hạn chế hoặc sản phẩm bất hợp pháp (ví dụ: không có vũ khí, thuốc, rượu, thuốc lá, ma túy...)
  • Phần thưởng không được khuyến khích các hành vi không lành mạnh/có hại khi được sử dụng hoặc tiêu thụ với số lượng hợp lý (ví dụ: thực phẩm hoặc đồ uống có hàm lượng muối cao/chất béo bão hòa cao/hàm lượng đường chế biến cao).
 • Loại giải thưởng:
  • Hàng hóa vật chất có giá trị vừa phải (ví dụ: $ 5-20).
  • Hàng hóa kỹ thuật số có giá trị vừa phải (ví dụ: $ 5-20)
 • Nhà tài trợ giải thưởng:
  • Elfie.
 • Quy trình đổi quà:
  • Giao hàng thực tế:
   1. Elfie thu thập chi tiết giao hàng từ người chiến thắng (do người dùng gửi trong ứng dụng hoặc nhận được qua email / điện thoại liên lạc giữa nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi và người dùng);
   2. Elfie mua hàng hóa / dịch vụ / thẻ.
   3. Elfie giao hàng hóa / dịch vụ / thẻ thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh.
  • Giao hàng kỹ thuật số (đối với phiếu giảm giá trực tuyến / thẻ tiền mặt trực tuyến):
   1. Elfie chia sẻ phiếu giảm giá hoặc thẻ tiền mặt với người chiến thắng qua email hoặc trong ứng dụng.
 • Giải thưởng có sẵn:
  • Đối với các giải thưởng dành riêng cho từng quốc gia, Elfie đảm bảo rằng các giải thưởng có sẵn ở quốc gia đó và có thể mua một phần hoặc toàn bộ hàng tồn kho để đảm bảo giao hàng nhanh chóng.
  • Đối với các giải thưởng toàn cầu, Elfie đảm bảo rằng tất cả các giải thưởng đều bao gồm câu "hoặc tương đương" để có thể cung cấp giải thưởng ở quốc gia của người chiến thắng.
  • Số lượng và giá trị hạn chế của các giải thưởng đảm bảo rằng Elfie có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ của mình. 
  • Người dùng phải nhận giải thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày đổi.
3.2. Phần thưởng độc quyền
 • Quy tắc: 
  • Phần thưởng độc quyền có thể được đổi bằng tiền Elfie.
  • Phần thưởng không thể bị hạn chế hoặc sản phẩm bất hợp pháp (ví dụ: không có vũ khí, thuốc, rượu, thuốc lá, ma túy...)
  • Phần thưởng không được khuyến khích các hành vi không lành mạnh/có hại khi được sử dụng hoặc tiêu thụ với số lượng hợp lý (ví dụ: thực phẩm hoặc đồ uống có hàm lượng muối cao/chất béo bão hòa cao/hàm lượng đường chế biến cao).
 • Loại giải thưởng:
  • Phiếu giảm giá hàng hóa vật lý, hàng hóa hoặc dịch vụ kỹ thuật số có giá trị từ trung bình đến cao (ví dụ: phiếu giảm giá 10% -70%).
  • Thẻ tiền mặt cho hàng hóa vật lý, hàng hóa hoặc dịch vụ kỹ thuật số có giá trị từ trung bình đến cao (ví dụ: thẻ quà tặng $ 100- $ 400)
 • Nhà tài trợ giải thưởng:một số văn bản
  • Elfie.
  • Merchants.
 • Quy trình đổi quà:
  • Giao hàng kỹ thuật số (đối với phiếu giảm giá trực tuyến / thẻ tiền mặt trực tuyến): một số văn bản
   1. Elfie chia sẻ phiếu giảm giá hoặc thẻ tiền mặt với người chiến thắng qua email hoặc trong ứng dụng.
   2. Người dùng sử dụng phiếu giảm giá trên cửa hàng trực tuyến hoặc cửa hàng thực của người bán
 • Giải thưởng có sẵn:
  • Đối với các giải thưởng dành riêng cho từng quốc gia, Elfie đảm bảo rằng các giải thưởng có sẵn ở quốc gia đó và mua toàn bộ hàng tồn kho phiếu giảm giá từ các thương gia trước khi cho phép người dùng đổi chúng.
  • Người dùng phải nhận giải thưởng của họ trong thời hạn hiệu lực của phiếu thưởng (đó là dành riêng cho người bán nên nó được chỉ định trên trang phần thưởng trong ứng dụng).
3.3. Phần thưởng cao cấp
 • Quy tắc:
  • Phần thưởng flash có thể được đổi bằng tiền Elfie.
  • Phần thưởng flash chỉ có sẵn trong một khoảng thời gian ngắn (ví dụ: 8, 12 hoặc 24 giờ).
 • Loại giải thưởng:
  • Hàng hóa vật chất có giá trị vừa phải (ví dụ: $ 5-20).
  • Hàng hóa kỹ thuật số có giá trị vừa phải (ví dụ: $ 5-20)
 • Nhà tài trợ giải thưởng:
  • Elfie.
 • Quy trình đổi quà:
  • Giao hàng thực tế:
   1. Elfie thu thập chi tiết giao hàng từ người chiến thắng (do người dùng gửi trong ứng dụng hoặc nhận được qua email / điện thoại liên lạc giữa nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi và người dùng);
   2. Elfie mua hàng hóa / dịch vụ / thẻ.
   3. Elfie giao hàng hóa / dịch vụ / thẻ thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh.
  • Giao hàng kỹ thuật số (đối với phiếu giảm giá trực tuyến / thẻ tiền mặt trực tuyến):
   1. Elfie chia sẻ phiếu giảm giá hoặc thẻ tiền mặt với người chiến thắng qua email hoặc trong ứng dụng.
4. PHẦN "QUYÊN GÓP"

Cuối cùng, tất cả người dùng có thể sử dụng đồng Elfie của họ cho các mục tiêu từ thiện. Những tổ chức từ thiện này được lựa chọn và tài trợ độc quyền bởi Elfie.

4.1. Tổ chức từ thiện công cộng
 • Loại hình tổ chức từ thiện:
  • Tổ chức từ thiện là các tổ chức hoặc tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh chính là sức khỏe cộng đồng và phúc lợi xã hội (ví dụ: viện trợ y tế, giáo dục, hỗ trợ thiên tai, dinh dưỡng...)
  • Các tổ chức từ thiện không thể có mà không có liên kết chính trị.
  • Ở các quốc gia thế tục, các tổ chức từ thiện không thể liên kết với một tổ chức tôn giáo.
 • Quy tắc:
  • Elfie chọn một tổ chức từ thiện với một mục tiêu địa lý cụ thể (thường là một quốc gia).
  • Elfie xác định một mục tiêu đồng xu để đạt được.
  • Bất kỳ người dùng nào cũng có thể cung cấp bất kỳ số lượng tiền Elfie nào (tối đa số tiền có sẵn trong ví Elfie của họ) để đóng góp cho mục tiêu tiền xu.
  • Khi đạt được mục tiêu tiền xu, Elfie sẽ quyên góp tiền mặt cho tổ chức từ thiện.
  • Số tiền quyên góp bằng tiền mặt theo quyết định của Elfie (thường là $ 200- $ 500).
  • Người dùng không thể đóng góp tài chính cho tổ chức từ thiện thông qua Elfie.
  • Người dùng có thể đăng trên phương tiện truyền thông xã hội rằng họ đã đóng góp cho mục tiêu từ thiện Elfie.
 • Nhà tài trợ quyên góp:
  • Elfie độc quyền.
 • Quy trình quyên góp:
  • Elfie chuyển tiền cho tổ chức từ thiện qua thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản ngân hàng.
4.2. Nguyên nhân riêng tư
 • Loại nguyên nhân riêng tư:
  • Các cá nhân hoặc gia đình cần hỗ trợ để tài trợ cho một hoạt động y tế ..
 • Quy tắc:
  • Elfie chọn một nguyên nhân chính đáng.
  • Elfie xác định một mục tiêu đồng xu để đạt được.
  • Bất kỳ người dùng nào cũng có thể cung cấp bất kỳ số lượng tiền Elfie nào (tối đa số tiền có sẵn trong ví Elfie của họ) để đóng góp cho mục tiêu tiền xu.
  • Khi đạt được mục tiêu tiền xu, Elfie sẽ quyên góp tiền mặt cho tổ chức từ thiện.
  • Số tiền quyên góp bằng tiền mặt theo quyết định của Elfie (ví dụ: $ 2,000- $ 5,000).
  • Người dùng không thể đóng góp tài chính cho sự nghiệp thông qua Elfie.
  • Người dùng có thể đăng trên phương tiện truyền thông xã hội rằng họ đã đóng góp cho mục tiêu nguyên nhân Elfie.
 • Nhà tài trợ quyên góp:
  • Elfie độc quyền.
 • Quy trình quyên góp:
  • Elfie chuyển tiền cho các cá nhân hoặc gia đình thông qua chuyển khoản ngân hàng.